شرکت مدیریت فناوری بورس تهران

.:TSETMC:. :: شرکت مدیریت فناوری بورس تهرانPSB is being developed by Pooya Paridel. وضعیت بازار بسته شاخص کل 79,366.501054.39 شاخص كل (هم وزن) 13,020.30100.70 ارزش بازار 3,442,627.941 B اطلاعات قیمت 94/12/22 12:51:14 تعداد معاملات 91,987 ارزش معاملات 4,128.373 B حجم معاملات 1.459 B 94/12/22 10:50 اطلاعيه در خصوص نمادهاي معاملاتي كگاز،كگازح 94/12/22 10:26 بازگشايي نمادهاي […]